La IAiHF té 3 línies d’acció principals:


PROMOCIÓ

Assentar l’arts in health com estratègia innovadora per a l’obtenció de resultats en salut i benestar

 • Difondre entre els decisors públic, la rellevància de l’Arts in Health en la definició de les polítiques i en el disseny de serveis de salut.
 • Incentivar els partenariats intersectorials, de caràcter públic, privat i amb el tercer sector, per tal de promocionar la definició, implantació i/o avaluació de programes d’arts en la salut, tant a nivell local com global.
 • Generar coneixement, anàlisi i posicionament tècnic respecte al potencial d’interacció dels sectors de les arts i la salut.
 • Mantenir un diàleg constant amb entitats del Tercer sector, agents socials, grups d’interès, i altres col·lectius rellevants per les Arts in Health.

EVIDÈNCIA i QUALITAT

Fomentar l’evidència científica, la qualitat i el rigor metodològic en l’arts in health

 • Impulsar criteris metodològics robusts que facilitin el desenvolupament de projectes i intervencions d’Arts in Health sota principis de rigor científic, impacte i avaluabilitat.
 • Desenvolupar estandards de qualitat per a institucions involucrades en activitats d’Arts in Health (sistemes de certificació i acreditació).
 • Promoure la recerca en l’Arts in Health amb l’objectiu de desenvolupar projectes acadèmics i de recerca que contribueixin a eixamplar el corpus d’evidència clínica en la salut i benestar en intervencions d’Arts in Health.
 • Construir aliances per a la creació d’una oferta formativa per als diferents nivells del sistema educatiu: grau, postgrau, de formació continuada i de capacitació professional.

PROJECTES i IMPACTE

Promoure l’execució de projectes arts in health a escala nacional i internacional

 • Creació d’un banc de bones pràctiques internacional que fomenti l’intercanvi d’experiències i creï vincles entre professionals.
 • Promoció d’un premi internacional que reconegui anualment les millors iniciatives en l’àmbit de l’Arts in Health.
 • Assessorament en el disseny i gestió de programes d’Arts in health
 • Suport en la recerca de finançament de projectes d’Arts in Health
 • Suport en la sol·licitud, gestió i justificació de projectes europeus i competititius.