En les darreres dècades el sector salut ha explorat intensament les contribucions de les Arts en el tractament de les malalties i en les intervencions de prevenció i promoció de la salut.

Aquest interès parteix de la visió holística i biopsicosocial que va ser impulsada per l’OMS amb una definició que ha esdevingut paradigmàtica: “Salut és un estat de benestar físic complert, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”.

Entenem el moviment de les Arts en la salut com un ventall molt ampli d’activitats que el sector artístic i l’entorn comunitari posen a disposició dels professionals de la salut a l’hora d’abordar una patologia concreta: ja siguin com a intervencions en un pla terapèutic o en les seves activitats de prevenció i promoció de la salut d’una població.


Per conèixer l’estat de la qüestió de l’àmbit de les Arts en Salut (Arts in Health) recomanem aquest recurs de l’Organització Mundial de la Salut (OMS):

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review 
Daisy Fancourt, Saoirse Finn
Health Evidence Network synthesis report 67, 2019
World Health Organization

enllaç a la fitxa amb PDF descarregable


 

Més recursos:

Conceptes Principals

Arts in Health: taxonomia d'intervencions