Actius per a la salut: qualsevol factor o recurs que potencia la capacitat de les persones, les comunitats i les poblacions per mantenir la salut i el benestar. La conceptualització dels actius per a la salut segueix la lògica de fer fàcils i accessibles les opcions sanes, orientades al benestar, al creixement i envelliment saludables.

Salut comunitària: és l’expressió col·lectiva de la salut d’una comunitat definida, determinada per la interacció entre les característiques de les persones, les famílies, l’entorn social, cultural i mediambiental, així com pels serveis sanitaris i la influència dels factors socials, polítics i globals. Una intervenció comunitària en salut es defineix com una acció presa amb i des de la comunitat a través d’un procés de participació.

Model d’actius comunitaris: metodologia d’intervenció en salut comunitària que posa l’accent en el desenvolupament de polítiques i activitats basades en les habilitats, habilitats i recursos de les persones i barris desafavorits. Aquest mètode pretén identificar el mapa d’actius o les fortaleses de la comunitat per descobrir les capacitats individuals, col·lectives i mediambientals i els talents existents en el context.

Prescripció social: permet a metges, infermeres i altres professionals de l’atenció primària adreçar els pacients a una sèrie de serveis comunitaris no clínics. Aquest enfocament assistencial parteix del reconeixent que la salut de les persones està determinada principalment per una sèrie de factors socials, econòmics i mediambientals; La prescripció social pretén abordar les necessitats de les persones d’una manera holística tot donant-los suport per tenir un major control de la seva pròpia salut. Les accions de prescripció social poden implicar una varietat d’activitats que són típicament proporcionades per les organitzacions comunitàries: activitats artístiques, projectes de voluntariat, aprenentatge en grup, jardineria, cuina i un ampli ventall d’activitats esportives.

 

Per saber-ne més
Actius per a la salut:

Morgan, A., & Ziglio, E. (2007). Revitalising the evidence base for public health: An assets model. Promotion & Education, 14, 17-22

Salut comunitària:

Goodman RA, Bunnell R, Posner SF (October 2014). “What is “community health”? Examining the meaning of an evolving field in public health”. Preventive Medicine. 67 Suppl 1: S58–61.

Model d’actius comunitaris:

Kretzman, J.P., & Mcknight, J.L. (1993). Building Communities from the Inside Out: a Path Toward Finding and Mobilizing a Community Assets. Chicago, Illinois: ACTA Públications.

Prescripció social

The King’s Fund. (2017). What is social prescribing?. https://www.kingsfund.org.uk/publications/social-prescribing.