‘Pandèmia, i ara què? Reptes en salut mental i respostes des de les arts’

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)· 2/12/2021

Recupereu els vídeos de les 10 inspiradores ponències (de 10 minuts cadascuna) i les  2 taules rodones que ens permeten aprendre i reflexionar de la mà de persones clau de l’àmbit de les Arts in Health.


RECUPEREU L’ENTREGA DE PREMIS #ArtsAgainstCovid 

 

 

Consulteu els guanyadors a artsagainstcovid.org 

          

La crisi mundial de la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de comptar amb eines que ens permetin de reduir l’impacte ocasionat per aquesta pandèmia i millorin de forma efectiva la salut i el benestar col·lectius durant i després d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social.

La Fundació Arts in Health International Foundation (AiHIF), d’acord amb la seva missió de “fomentar la cooperació entre els sectors cultural, social i sanitari per tal de millorar de forma efectiva la salut i el benestar de la societat”, i amb la voluntat de posar en valor el potencial de les arts en la millora de la salut de les persones i les societats, convoca els Premis #ArtsAgainstCovid.

Els premis tenen l’objectiu de reconèixer públicament aquelles iniciatives que explorin els efectes positius de les arts per a la salut i que sorgeixin com a resposta a les afectacions en la salut individual i col·lectiva ocasionades per la COVID-19 i l’actual context de pandèmia.


Tots intuïm que la cultura té la increïble capacitat d’impactar-nos, transformar-nos, fer-nos créixer de manera individual o col·lectiva. Un llibre que ens impacta, una música que ens activa, un teatre que ens emociona i ens fa pensar, una exposició que ens remou per dins i ens produeix benestar. Però més enllà d’aquesta intuició, podem anar més enllà?

Estem convençuts que el món de la cultura ens ofereix multitud de potencialitats per afavorir una millor salut. I ara volem convertir aquestes potencialitats en actius de salut, actius de salut que, com a tals, poden oferir-nos resultats, tangibles, de salut. La introducció de les Arts en els processos de salut parteix de l’assumpció que la salut dels ciutadans no depèn, només, dels diferents recursos assistencials i dels professionals que conformen el sistema sanitari.

Més enllà de la xarxa de serveis de salut, la mobilització d’actius comunitaris vinculats a les arts, –convenientment alineats amb l’activitat assistencial–, han demostrat que poden tenir un impacte positiu en el binomi salut/malaltia tant a nivell individual com col·lectiu.

I tot això, sota uns paràmetres estrictes d’eficàcia, eficiència i efectivitat clíniques que han de guiar qualsevol activitat assistencial en salut.